Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Lilith - Fekete Hold képes leírás - Pszichológiai asztrológia.tlap.hu
részletek »

Lilith - Fekete Hold - Pszichológiai asztrológia.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: pszichologiai-asztrologia.tlap.hu » Lilith - Fekete Hold
Keresés
Találatok száma - 12 db
Lilith a házakban

Lilith a házakban

Fekete Hold az első házban Aki nem képes helytállni magáért, az nem tud részt venni egy igazi kapcsolatban sem.' Ha Fekete Hold ebben a házban áll, akkor nagyon jellemző arra a jegyre melyben áll. A jegy tematikája ilyenkor nagyon erősen megnyilvánul. A fátyol ennél a Fekete Holdnál azaz igény, hogy az illető nagyon erősen akar jelen lenni mindenhol. Ha egy másik ember tükrözi ezt a fellépést, akkor a fátyol szerint fog viselkedni, vagyis egyszerűen kikerüli a jelenséget, nem akar ránézni azokra az értékekre, amit magában nem fogad el. Lilith-tel is összekapcsolunk olyan értékeket, amelyeknél bátorságra van szükségünk, hogy láthatóvá tegyük. Ha ez tudattalan marad, akkor is előbújik a kisördög, és az ember megtestesíti mindazt, amit soha nem akart észrevenni magában. Ha hirtelen mégis meglátja, akkor azaz érzése támad, hogy tehetetlenül áll magával szemben. Folytatás a többi házra vonatkozóan...

Lilith az I. házban

Lilith az I. házban

A titokzatosan veszélyes és a veszélyesen titokzatos Lilith az első horoszkópházban Az I. házban álló Lilith szerelmi-szexuális bűbájos magnetikus vonzerőt,öntudatlanul és önkéntelenül, a személy tudatán és akaratán kívül és sokszor annak ellenére ható csáberőt ad, de ez a külvilágra gyakorolt vonzás negatívgyökerű, ami akkor veszélyes a tulajdonosra nézve, ha nincsenek igazi emberi- spirituális értékei, illetve, ha nincs tisztába azokkal és a saját személye (emberi- spirituális!) értékeivel. Ez a külvilágra gyakorolt vonzerő ugyanis, mivel érdemtelen szerelmi-szexuális sikerekhez juttatja a tulajdonost azt a benyomást, azt a látszatot kelti számára, minthogyha ő ténylegesen annyira különösen értékes személy, jó ember, lenne, amiért őt annyian szeretik,holott mindössze csak irracionálisan - minden racionális, vagy érzelmi indíték nélkül, szexuális kapcsolatba akarnak kerülni vele, a szerelem és a szexuális kaland örvényében szeretnének vele együtt szédülni, kábulni, szórakozni -szétszóródni, saját magukról - felelősségeikről és kötődéseikről - megfeledkezni.

A másságra való őssóvárgás

A másságra való őssóvárgás

A Lilith, avagy: A másságra való őssóvárgás, a szerelmi válságok, a szexuális perverziók és a családfelbomlások összefüggése Mózes azt írja a Teremtés Könyvében, hogy mielőtt az Úr Ádámnak megteremtette volna Évát, Ádám a Lilith-tel élt (él!) a paradicsomban. Ezt úgy kell értenünk, hogy a Paradicsomi állapotban (-a paradicsomról tudjuk, hogy a Teremtőnek a Teremtés előtti állapota és nem egy földrajzi hely!), Isten első ideája: Adam Kadmon már egy másfajta megnyilatkozásra, egy más állapotnak a megteremtésére (az egység szétválásához és a létezés megsokszorozódáshoz vezető) sóvárgást hordoz magában. Ezt, az Isten első ideáját létrehívó ős-sóvárgást az asztrológiában is Lilith-nek nevezzük, de van neki egy másik elnevezése is: a Fekete Hold, ami arra utal, hogy a Lilith a Holdnak (A teremtő őserőnek) a terméketlen, foganás, illetve megtermékenyülés és teremtés nélküli, steril része és ez éppen a Lilit által létrehozott negatív ős állapotnak az örökösen megmaradó ('újraszülető'), kielégülés és kiegyenlítődés előtti (és kiegyenlítődés és kielégülés nélküli) tulajdonságát fejezi ki.

Pszichológiai asztrológia magazin hírek
Mi derül ki a párkapcsolatról a horoszkóp alapján? Kérdések és válaszok!
Mi derül ki a párkapcsolatról a... Összegyűjtöttem azokat a gyakori kérdéseket, amelyek az évek során felmerülnek, ha párkapcsolati elemzésről, párhoroszkópról van szó. Bevallom, vannak köztük általam megválaszolhatatlannak tartott kérdések is, sőt olyanok is, amelyeket meg lehetne ugyan válaszolni, de nem hinném, hogy előrébb mozdítaná a két ember szerelmi ügyét. A 18-as szám a kérdések...
Az elválasztódás idejét éljük!
Az elválasztódás idejét éljük! A Szaturnusz égi útjának következő fázisába a Skorpió csillagkép előterébe...
Válság? Változz és változtass!
Válság? Változz és változtass! „Azok az emberek, akik csak akkor akarnak meggyógyulni, ha az fájdalommentes,...
Elnyomott belső démon

Elnyomott belső démon

Ő lett a Föld árnyéka, feminin ellenpólusa, az elnyomott belső démon, aki mindenkit megkísért, és szembeállít saját magával. Ő a visszafojtott belső sötétség, a kísértés és az érthetetlen rombolás. Az ősi időkben védelmező amuletteket viseltek az emberek, hogy megóvja őket Lilith-től, ám mivel legbenső démonjainkkal szemben nem nyerhetünk külső védelmet, ezzel csak felbőszítették. Arra ösztönözték Lilithet, hogy a legváratlanabb pillanatokban támadjon, és szembesítse az embereket saját énjük legsötétebb részével. Lilith is ugyanúgy a teremtett világ része, mint bármi más, és ugyanúgy megvan a saját szerepe. Meg lehet próbálni kitörölni a tudatunkból, de attól még létezik. Lilith figurája jelképezi azt a belső tudatalatti árnyékunkat, ami sokáig lappang, amíg egy helyzet (ami rendszerint szoros kapcsolatokban adódik, ahol a legjobban levetjük racionális részünket) ki nem robbantja.

Aszteroida, Sötét, Fekete Hold Lilith

Aszteroida, Sötét, Fekete Hold Lilith

Az asztrológia három Lilith-et különböztet meg, ami azért fontos, mert az Istennő mindig három formában manifesztálódik, s a három megjelenési formája a legősibb Istennő három arcának felel meg. . Aszteroida Lilith . Sötét Hold Lilith . Fekete Hold Lilith A Fekete Hold Lilith legfontosabb szerepe az, hogy megmutatja, hol tudjuk tehetetlen, frusztrált dühünket aktív, termékeny, teremtő energiává alakítani. Ebben az aspektusában nagyon hasonló a Plútóhoz, azért robbant és rombol, hogy teremthessen. Érdekes, hogy egy ezoterikus tanítás szerint a Plútó valamikor a Lilith helyét foglalta el (vagyis a bolygó az ellipszis üres fókuszpontjában állt), s csak a nagy kataklizma után került galaxisunk peremére. A legenda szerint Plutó önkéntes számüzetésbe vonult, miután a matriarchátus és a sötét istennők végkép elvesztették uralmukat. A Fekete Hold Lilith a Föld párja, annak asztrológiai kiegészítője, az elnyomott feminim tudatosságot jelképezi.

Lilith a jegyekben

Lilith a jegyekben

Asztrológusi hivatásom és életpályám legfontosabb teljesítményének a Lilithnek a metafizikai ős-eredetének a felfedezését és leírását tartom, az anyai ági női ősöktől öröklött karmának e felfedezése és leírása, valamint a három utolsó Egyetemes Törvénynek (A Fejlődés, a Szeretet és a Megváltás törvényének) a felfedezése és leírása mellett. A Lilith ugyanis a megváltást szükségessé tevő abszolút létjelenség, amely valósággal ki kényszeríti, ki provokálja az abszolút létből (És ugyanakkor az abszolút lényből: az un. Istenből) a teremtés jelenségét és folyamatát. Ezért Lilith asztronómiai megfelelője pl. a minden anyagi létformát és fényt is elnyelő, eltüntető, galaktikus fekete lyuk. A Lilith az öncélú, indokolatlan és szándéktalan sóvárgást, a másra, a másságra való vágyakozást, a szokottól eltérő (főként szexuális) élményekben való részesülésre való vágyakat, valamint az e vágyakkal együtt járó, általában szexuális jellegű homályos és személytelen fantáziálásra és önámításra, önáltatásra, szédelgésre és tévelygésre való 'természetes' hajlamokat, vagyis a saját sors-rontásra való késztetéseinket testesíti meg a horoszkópban. Ezért, a Lilith diszharmonikussá, negatívvá, azaz ellentétes irányúvá és szélsőséges természetűvé változtatja annak a konstellációnak az erőterét, amelyben áll.

Lilith képek

Lilith képek

Képek az interneten Lilith-ről, az első nőről, akit Isten még Éva előtt teremtett. A képeken megelevenedik Liltih mítosza, aki a történelem vérzivataros évszázadai során a bűnre csábító gonosz képében jelenik meg bárki számára.

Bak Lilith vagy Sárkányfarok

Bak Lilith vagy Sárkányfarok

A BAK jegyében született és a Bak Sárkányfarokkal, valamint a Bak Lilith-tel rendelkező személyek betegségei, betegséghajlamaiknak szellemi-lelki okai. A Bak napjegy, az uralkodó bolygója, a Szaturnusz által megtestesített egyetemes felelősségtudatnak (A megváltódási szükség tudatának) a fizikai világhoz és a megváltáshoz közvetlenül kapcsolódó folyamatoknak és teremtőerőknek a megnyilvánulási és kifejeződési erőtere. Ez azt jelenti, hogy az ember számára, a Bak által megtestesített őselv, a teremtett létnek a kiegyenlítődését biztosító és a létfolyamatokat az egyetemes kiegyenlítődés irányba terelő, a lét és az élet folyását az egyetemes megváltás logikája szerint szabályozó törvényeknek az emberi közösségi-társadalmi élet gyakorlati területein és a közösségi társadalmi élet sajátos megnyilvánulásaiban testesül meg. Ezért, a Bak jellegű karmával, vagyis a Bak jellegű, mély tudati negatív személyi meghatározódással, fejlődési sors-programmal született személyek, valamilyen lelki, vagy lelki formában (szinteken), a közösségi - társadalmi cselekvési rendszerek életkörével viaskodnak, ahhoz vonzódnak, vagy attól menekülnek, vagy óvakodnak önkéntelenül.

Lilith, a Fekete Hold

Lilith, a Fekete Hold

Mi is az a Fekete Hold? Jómagam is ezzel a kérdéssel találtam szembe magam, mikor először hallottam egy baráti társaságban Lilithről avagy a Fekete Holdról. Már megint valami új dolog, - gondoltam - kell ezzel nekem foglalkoznom, mond nekem valami újat, vagy talán rávilágít valamire, amivel eddig nem foglalkoztam? Ahhoz, hogy ezt eldönthessem valamilyen szinten meg kellett ismerkednem vele, ebben segített Hannelore Traugott Lilith A Fekete Hold erosza' című könyve. Nem könnyű megértetni a Fekete Hold tartalmát, mert tisztán, csak logikai úton nem lehet megérteni. Ezért az úgynevezett hagyományos asztrológia tagadja is jelentőségét, hiszen ott az égen nincs semmi, nem sugárzópont. Ugyanakkor maga a hagyományos asztrológia is dolgozik úgynevezett számított pontokkal - gondoljunk csak pl.: a szerencsepontra.

Hirdetés
Lilith mítosza és az alvásparalízis

Lilith mítosza és az alvásparalízis

Az alvásparalízisnek - mint a legtöbb pszichés eredetű jelenségnek - számos értelmezési szintje létezik. Szó volt a fiziológiai szintű magyarázatról, a pszichológiai megközelítésről, van azonban egy harmadik szint is, mely meglátásom szerint a jelenség legizgalmasabb olvasatát képezi. A tudósok által kutatott bio-kémiai elváltozás szép és jó, de semmit nem mond az élmény jellegéről, a rettenetről, melyet a szenvedő alanyok kénytelenek elviselni. Nos, ezt az űrt plasztikusan kitölti a jelenség mitológiai háttere... A kezdetek A zsidó hagyomány szerint Ádám eredeti felesége, női fele nem Éva, hanem a fekete hajú, bódítóan gyönyörű Lilith volt. A kezdetek kezdetén Ádám együtt élt ezzel a tüneménnyel, kinek a legenda szerint szépségénél csak a függetlensége, szuverenitásra való törekvése volt nagyobb. Különlegesnek gondolta magát, olyan lénynek, ki senkihez nem hasonlítható, kit nem lehet egy szinten emlegetni Ádámmal. Lilith megtagadta, hogy férjével egyenrangúnak tekintse az Úr, ellenállása a szexuális aktus egyes formáival szemben is megnyilvánult: ellenezte a hátulról történő közösülést. Ellenállása miatt Lilithet Isten száműzte a paradicsomból , amit Ádám -tekintettel a női adottságaira- nem helyeselt. Az ősi szépség azonban ellenállt. Nem kívánt a paradicsomi együgyűségben megmaradni, nem akart Isten és ember által felállított szabályok szerint létezni.

Fekete Hold táblázat

Fekete Hold táblázat

A Lilith - Fekete Hold pozícióit tartalmazza a táblázat 1900. január 1-től 2011. december 31-ig. Ebben az időszakban születettek meg tudják a táblázat segítségével keresni és határozni, hogy születési képletükben - radixukban hol állt a Lilith. A Fekete Hold állása mélyen elfojtott tudattalan késztetéseinkre ad magyarázatot, segít bennünket abban, hogy ezeket az elfojtott tudattartalmakat a személyiségünk felszínére hozzuk, azokat beépítsük mindennapi életünkbe. A tudattalan késztetések viselkedésünket befolyásolják úgy, hogy nem találunk magyarázatot sokszor megnyilvánulásainkra. Ezen energiák 'megvilágítása', azt is mondhatnám a tudat fényébe hozása, megszabadíthat bennünket öntudatlan, kontrollálatlan megnyilvánulásainktól.

Kozma Szilárd: Lilith és Ősteremtés

Kozma Szilárd: Lilith és Ősteremtés

Valamint a szerelmi válságok, a szexuális perverziók és a család-felbomlások összefüggése. Az életünk oka és sorsunk kulcsa azonos a teremtés ősokával. A Karma oka az egyetemes, abszolút Lilith, vagyis az un. isteni tökéletességre- és másságra való ontológiai őssóvárgás. A jelen téma szempontjából kiemelten jelentős, Magia Sutra című metafizikai művében, Hamvas Béla világosan kifejti hogy, függetlenül attól, hogy egyénileg miképpen, milyen szellemi és spirituális öröklődés útján, hogy milyen gyermekkori és felnőttkori hatások által alakul ki, és, hogy mi befolyásolja a jelenben, az ember szellemi képzelete - Az egyéni életképzeletünk! - befolyásolja és irányítja a lelkünket, vagyis a gondolkozásunkat és az érzelmeinket. És ez, az idea-alapú szellemi befolyásolási - irányítási folyamat nem áll meg: Az úgynevezett pszichoszomatikus befolyásuk által, népiesen: idegalapon, a gondolataink és az érzelmeink modellálják a testet, vagyis a biológiai szervezetünket. Sőt: a szellemi és a materiális kölcsönhatások szövődményében, az életkörülményeinket is a pozitív, vagy negatív, a világos és tiszta, vagy a zavaros: az alacsonyrendű és önellentmondó képzeletvilágunk alakítja és irányítja

Tuti menü