Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Archetípusok képes leírás - Pszichológiai asztrológia.tlap.hu
részletek »

Archetípusok - Pszichológiai asztrológia.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: pszichologiai-asztrologia.tlap.hu » Archetípusok
Keresés
Találatok száma - 9 db
Archetípusok asztropszichológiailag

Archetípusok asztropszichológiailag

Ősképekről = archetípusokról általában Az asztrológia önismereti modellje egy olyan lélektani struktúrát képez le, melynek elemei ősképek = archetípusok. E velünk született viselkedésminták állandó kölcsönhatásának feltérképezése alapul szolgálhat önmagunk, jellemző viselkedés mintáink megértéséhez. Egy archetípust úgy definiálhatunk, mint magatartásunk azon velünk született lehetőségét, amelyik az emberiség történelmének folyamán, vagy még régebben kifejlődött. Az emberek archetipikusan reagálnak valakire vagy valamire egy tipikus, újra és újra ismétlődő szituációban.

A Hold archetípusa

A Hold archetípusa

Az archetípusok a tudatos szférán átszűrődve válnak a képalkotó tudat számára láthatóvá, azaz szimbólummá. Ilyen képek az asztrológia szimbólumai is, köztük a Hold, a mindent felvevő, a befogadó és megőrző archetípusa. Lássuk csak, hogy mi mindent jelképez a Hold. Jelképezi az érzelem világát, az odaadást, a ragaszkodást, a gondozást, a táplálást, az érzések áramlását is. Egyben múltbeli élményeink és viselkedésmintáink szimbóluma is. Azon érzelmi mintáinkat jelképezi, melyek meghatározzák viszonyukat az életünkhöz. Olyan ösztönös reakcióinkra mutat rá, amelyek általában gyermekkorban jobban láthatók, mint később, felnőttként, amikor már a tudatos én ellenőrzése alá kerülnek. A Hold archetípus témája a biztonság, a védettség. A Hold házhelyzete egy születési képletben (radix) utal arra az életterületre, ahová ösztönösen törekszünk, és ahol a legerősebben jelentkezik a védettség iránti vágyunk is. A Hold jellemzői meghatározzák, milyen érzelmi viszonyok és életkörülmények között érezzük biztonságban belső egyensúlyunkat.

A 7 anya-archetípus

A 7 anya-archetípus

Biztos te is elgondolkoztál már azon, milyen anyuka lesz belőled. Gondoskodó, vagy szigorú? Következetes, vagy olyan, akit az ujja köré csavarnak a kicsik? Egy biztos, meg fogsz változni. A kérdés az, milyen irányban. Az anyaság az egyik legszebb élmény egy nő életében, de egyben a legnagyobb kihívás is. Sokan aggódva várják a kicsi érkezését, míg mások a család bővülésével lelik meg azt a belső harmóniát, amit mindig is kerestek. Az anyasággal kapcsolatos érzéseid nem biztos, hogy azonosak azzal, ahogy a valóságban meg fogod élni ezt a csodát. Lehet, hogy te magad is meglepődsz azon, milyen könnyedén, vagy épp ellenkezőleg aggódva állsz az új helyzethez.

Pszichológiai asztrológia magazin hírek
Mi derül ki a párkapcsolatról a horoszkóp alapján? Kérdések és válaszok!
Mi derül ki a párkapcsolatról a... Összegyűjtöttem azokat a gyakori kérdéseket, amelyek az évek során felmerülnek, ha párkapcsolati elemzésről, párhoroszkópról van szó. Bevallom, vannak köztük általam megválaszolhatatlannak tartott kérdések is, sőt olyanok is, amelyeket meg lehetne ugyan válaszolni, de nem hinném, hogy előrébb mozdítaná a két ember szerelmi ügyét. A 18-as szám a kérdések...
Az elválasztódás idejét éljük!
Az elválasztódás idejét éljük! A Szaturnusz égi útjának következő fázisába a Skorpió csillagkép előterébe...
Válság? Változz és változtass!
Válság? Változz és változtass! „Azok az emberek, akik csak akkor akarnak meggyógyulni, ha az fájdalommentes,...
A Vénusz archetípusa

A Vénusz archetípusa

A Vénuszt a köznyelv Esthajnalcsillagként emlegeti, hiszen csak hajnalban (a keleti horizonton) vagy este (a nyugati horizonton) látható. Eredetileg két különböző planétának tartották és más jelentéstartalmakat rendeltek hozzá. Az asztrológiában is kettős jelentésű. Az asztrológia szimbolikájában két jegyet rendel a bolygóhoz: a Bika és a Mérleg jegyét. A görög mitológiában a származása is kettős. Az egyik történet szerint Uranosz levágott hímtagja és a tenger érintkezéséből fogant meg Aphrodité/Vénusz, egy másik szerint Zeusz és Dioné nászából született. Platón is két Aphrodité-t említ: Aphrodité Urania (égi, fennkölt) és Aphrodité Pandémosz (egyesítő, köznapi).

Archetípusok Ady horoszkópjában

Archetípusok Ady horoszkópjában

Ady Endre ellentmondásos, nagy formátumú személyiségét választottam. Magyar szakos tanárként tapasztaltam, hogy mennyire szélsőséges véleményeket vált ki az emberekből a rajongó lelkesedéstől a fanyalgó, leegyszerűsítő bírálatig. Én távolságtartóan és kritikusan olvastam. Mai tudásommal másként, árnyaltabban tanítanám életét és műveit. Változtam, és időközben megéltem nagy katarzisokat. Csöndesebb lettem, alázatosabb, megértőbb. Az asztrológia segítségével mélyebben megértettem a vívódó, esendő emberben élő zsenit. Születési ábrája felett üldögélve átéreztem küzdelmeinek, betegségének önsorsrontó életének lelki mozgatórugóit. Ma más szemmel olvasom, és ámulva csodálom, hogy szóhasználatában hogyan köszön vissza a planéták természetéből fakadó hangulat, és szimbolikus jelentéstartalom.

Chiron: a bennünk élő gyógyító

Chiron: a bennünk élő gyógyító

A Chiron (ejtsd: Keiron) az asztrológia egy különleges égitestje: se nem bolygó, se nem térbeli pont, hanem kentaur. A kentaurok röviden olyan égitestek, amelyeknek keringési síkja szöget zár be az Ekliptikával, így több bolygó pályáját is képesek összekötni. A Chiront 1977-ben fedezték föl, és ezzel megindult a hagyományos asztrológia határainak máig tartó kitágítása is. A karma asztrológia szerint egy horoszkópban minden kentaur karmikus sérülésre, az előző életes karma jelenlegi megnyilvánulására utal. Most azonban nem a Chiron csillagászati tulajdonságaival foglalkozunk, hanem a horoszkópban betöltött szerepével. Ahhoz, hogy megértsük ezt az új archetípust, elsőnek a mítoszokhoz kell fordulnunk.

A hősök archetípusa

A hősök archetípusa

Mint mindenki, én is vágyok arra, hogy kapcsolatban legyek olyan hős-figurákkal, akik erőt adnak, utat és példát mutatnak azokban a küzdelmekben, amelyek külső próbatételként edzik a lelket. Mivel Tv-nk nincs, akcióhősök helyett maradnak az olvasmányélmények, mint pl. Salamon Pál Sorel-háza, Ayn Rand Ősforrása, Ulickaja Daniel Stein. Tolmácsa, Rudnóy Teréz Szabaduló asszonyok-ja.

Archetípusok asztrológiai vetülete

Archetípusok asztrológiai vetülete

Már sokszor megkérdezték, hogy honnan is származnak az archetípusok, vagy ősképek? Azt hiszem, eredetüket nem lehet másképpen megmagyarázni, csak ha föltételezzük, hogy ezek az emberiség állandóan ismétlődő tapasztaltainak a lecsapódásai. Az egyik legmegszokottabb és mégis legmélyebb benyomást keltő tapasztalatunk a Nap látszólagos pályafutása. Mit sem fedezhetünk fel a tudattalanban, legalábbis az ismert fizikai folyamatra vonatkozólag. Ezzel szemben a Nap-hérosz mondáját számtalan változatban találjuk meg. Ez a mítosz alkotja a Nap-archetípust, nem pedig a fizikai folyamat. Ugyanez érvényes a holdjárásokra is. Az archetípus egyfajta készség az azonos, vagy hasonló mitikus képzetek újra meg újra való reprodukálására. Úgy látszik tehát, mintha a tudattalanba kizárólag a fizikai folyamatok révén felkeltett szubjektív fantáziaképek vésődnének be. Feltehető ezek szerint, hogy az archetípusok tulajdonképpen a gyakran ismétlődő szubjektív reakciók bevésődései.

Az archetipikus megközelítés

Az archetipikus megközelítés

Jung a kortárs asztrológusok szent tehene, minthogy egyrészt elismert pszichiáter és elméletalkotó volt, másrészt az asztrológia - vagyis inkább a 20. századi csillagfejtés - iránt is élénken érdeklődött. Az általa bevezetett fogalmak, az archetípus, kollektív tudattalan és a szinkronicitás köznyelvi fordulattá váltak, ám mivel gyakran olyanok is dobálóznak velük, akik nyilvánvalóan nem ismerik jelentésüket, a spirituális megközelítés vizsgálata kapcsán érdemes őket alaposabban körüljárni. Vagyis konkrétan azt a fogalmat, amely az asztrológia értelmezésében kulcsszerepet játszik: az archetípust.

Tuti menü